แกลเลอรี่

ผังพื้น อาคาร E1-E8 ชั้นล่าง

ผังพื้น อาคาร E1-E8 ชั้นล่าง

ผังพื้น อาคาร E1-E8 ชั้นล่าง

ผังพื้น อาคาร E1-E8 ชั้นล่าง

ผังพื้น อาคาร E1-E8 ชั้น 2-8

ผังพื้น อาคาร E1-E8 ชั้น 2-8

ผังพื้น อาคาร E1-E8 ชั้น 2-8

ผังพื้น อาคาร E1-E8 ชั้น 2-8

ผังพื้น อาคาร F1-F8 ชั้นล่าง

ผังพื้น อาคาร F1-F8 ชั้นล่าง

ผังพื้น อาคาร F1-F8 ชั้นล่าง

ผังพื้น อาคาร F1-F8 ชั้นล่าง

ผังพื้น อาคาร F1-F8 ชั้น 2-8

ผังพื้น อาคาร F1-F8 ชั้น 2-8

ผังพื้น อาคาร F1-F8 ชั้น 2-8

ผังพื้น อาคาร F1-F8 ชั้น 2-8

ผังพื้น อาคาร G1-G8 ชั้นล่าง

ผังพื้น อาคาร G1-G8 ชั้นล่าง

ผังพื้น อาคาร G1-G8 ชั้นล่าง

ผังพื้น อาคาร G1-G8 ชั้นล่าง

ผังพื้น อาคาร G1-G8 ชั้น 2-8

ผังพื้น อาคาร G1-G8 ชั้น 2-8

ผังพื้น อาคาร G1-G8 ชั้น 2-8

ผังพื้น อาคาร G1-G8 ชั้น 2-8