แกลเลอรี่

ภาพโดยรวมโครงการ

ภาพโดยรวมโครงการ

งานแล้วเสร็จ 100%   อาคาร F1

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F1

งานแล้วเสร็จ 100%   อาคาร F2

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F2

งานแล้วเสร็จ 100%   อาคาร F3

งานแล้วเสร็จ 100% อาคาร F3

อาคาร F4

อาคาร F4

อาคาร F5

อาคาร F5

อาคาร F6

อาคาร F6

อาคาร F7

อาคาร F7

อาคาร F8

อาคาร F8

อาคาร P5

อาคาร P5

อาคาร P6

อาคาร P6

อาคาร G1

อาคาร G1

อาคาร G2

อาคาร G2

อาคาร G3

อาคาร G3

อาคาร G4

อาคาร G4

 อาคาร G5

อาคาร G5